ไหว้พระเก้าวัด(9วัด) เสริมอำนาจบารมี ที่ จังหวัดอำนาจเจริญ 


ไหว้พระเก้าวัด(9วัด) เสริมอำนาจบารมี ที่ จังหวัดอำนาจเจริญ :  พระเจ้าใหญ่ลือชัย,พระสังกัจจายน์,พระเจ้าใหญ่พระศรีเจริญ,วิหารหลวงปู่ขาว อนาลโย,พระมงคลมิ่งเมือง,พระเหลาเทพนิมิต,พระศรีโพธิ์ชัย,พระธาตุนาป่าแซง,พระนอนวัดถ้ำแสงเพชร

1. พระเจ้าใหญ่ลือชัย

พระ เจ้าใหญ่ลือชัย หรือ พระฤทธิ์ลือชัย ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ วัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ก่อด้วยอิฐ ถือปูน ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านช้าง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๘ – ๒๔o๔ ด้วยบริเวณวัดอำนาจ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าใหญ่ลือชัยนั้น มีลักษณะเป็นชุมชนเก่าแก่ และเป็นที่ตั้งเมืองอำนาจเจริญมาก่อน จึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ ของพระเจ้าใหญ่ลือชัยมากมาย จากผู้คนที่มากราบไหว้บูชาแล้วประสบความเจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงเลื่องลือ

ความเชื่อและศรัทธา
คนโบราณเล่าลือกันว่าใครที่ ได้มากราบไหว้ ขอพรจะได้รับความสำเร็จ ได้รับชัยชนะจากศัตรูหมู่มารมีอำนาจบารมีเป็นที่ยำเกรง ชีวิตผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนานาประการได้อย่างน่าอัศจรรย์
2. พระสังกัจจายน์

พระ สังกัจจายน์ ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร วัดสำราญนิเวศ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอำนาจเจริญ หน้าตักกว้าง ๖ เมตร สูง ๑o เมตร โครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวนอกฉาบปูน ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ พระสังกัจจายน์เป็นปางพระโพธิสัตว์ของ พระศรีอริยเมตตรัย ลงมาจุติ ประกาศพระสัจจะธรรมในพระพุทธศาสนาต่อจากพระศากยมุนี หรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในปฏิสัมภิทา ๔ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งมีศรีสุข ความอุดมสมบูรณ์


ความเชื่อและ ศรัทธา
เชื่อ กันว่าผู้ที่ได้มากราบไหว้บูชาพระสัง กัจจายน์ เป็นการสั่งสมปัญญาบารมี มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและพบพระพุทธศาสนาในยุคพระศรีอริยเมตตรัย


3. พระเจ้าใหญ่พระศรีเจริญ

ประดิษฐาน อยู่ในอุโบสถพระศรีเจริญ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านช้าง ปางมารวิชัย หล่อด้วยปูน ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๓o เมตร ส่วนสูงจากพระชงฆ์ ถึงยอดพระเกศ ๒ เมตร สร้างมาประมาณ ๗๕o ปี เคยปรากฏอภินิหารเกิดขึ้นให้เห็นหลายครั้ง คือ มีประกายรัศมีออกจากองค์พระเป็นแสงสุกใสล่องลอยไปที่โคนต้นโพธิ์ด้านหน้า อุโบสถ


ความเชื่อและความศรัทธา
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าใหญ่ศรี เจริญ เป็นที่เลื่องลือถึงความแคล้วคลาดใครที่ได้มากราบไหว้ขอพรหรือมีพระเครื่อง พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ จะเดินทางไปมาค้าขายแคล้วคลาดปลอดภัย ในอดีตมีทหารที่เดินทางไปสู้รบในสงครามนำพระเครื่องพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญติด ตัวไปด้วย และรอดชีวิตกลับมาทุกคน จนเป็นที่เลื่องลือกล่าวขานมาจนปัจจุบัน


4. วิหารหลวงปู่ขาว อนาลโย

วิหาร หลวงปู่ขาว อนาลโย ตั้งอยู่ที่วัดบ่อชะเนง อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ หลวงปู่ขาว อนาลโย ได้ศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมกับ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตลอดชีวิตในเพศบรรพชิต ท่านได้อุทิศชีวิตไปในการศึกษาและปฏิบัตธรรมอย่างมุ่งมั่น เดินธุดงค์จำพรรษาตามป่าเขา เผชิญกับอุปสรรคมากมายอย่างไม่สะทกสะท้าน จนภูมิธรรมเต็มจิตใจหมดความสงสัยในธรรมอย่างสิ้นเชิง ชาวบ้านในเขตอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันก่อสร้างวิหารและรูปเหมือนของหลวงปู่ เพื่อเป็นอุเทสิกเจดีย์ แห่งความดีงามให้ชนรุ่นหลังได้กราบไหว้และศึกษาถึงวัตรปฏิบัติที่งดงาม


ความ เชื่อและความศรัทธา
เชื่อกันว่าใครที่ได้มากราบไหว้รูปเหมือน หลวงปู่ขาว อนาลโย จะทำให้สิ้นทุกข์ สิ้นภัย จิตใจผ่องใส สติปัญญาเฉียบแหลม

ติดตามชมคลิป/วีดีโอ ปฏิปทาปฏิบัติกรรมฐาน หลวงปู่ขาว อนาลโย :
ที่ ลิงก์ย่อ http://wp.me/P15RAo-1v


5. พระมงคลมิ่งเมือง

ประดิษฐาน อยู่ในบริเวณพุทธอุทยาน ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอำนาจเจริญ มีพุทธลักษณะตามอิทธิพลของศิลปะอินเดียเหนือ แคว้นปาละ หน้าตัก กว้าง ๑๑ เมตร ส่วนสูงวัดจากพื้นดินถึงยอดเปลว ๒o เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวนอกฉาบปูนบุด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง ก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕o๖ แล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕o๘ จัดทำพิธีพุทธาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕o๘


ความเชื่อและศรัทธา
พระมงคลมิ่งเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งบรรจุพระสารีริกธาตุ ที่ได้รับมาจากประเทศอินเดียไว้ที่องค์พระ และล่ำลือกันว่าใครที่ได้มากราบไหว้ขอพรพระมิ่งมงคลเมือง ซึ่งถือเสมือนการได้ไปกราบไหว้พระสารีริกธาตุที่ประเทศอินเดีย เป็นการเสริมมงคลแก่ชีวิต มีความเจริญก้าวหน้า มีอำนาจวาสนา และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นหลักชัยในบ้านเมือง


6. พระเหลาเทพนิมิต

พระ เหลาเทพนิมิต ประดิษฐานในอุโบสถวัดพระเหลาเทพนิมิต ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยในสกุลศิลปะลาว สกุลช่างเวียงจันทน์ หล่อปูนลงรักปิดทอง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๒๓๖ กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งในภาคอีสาน ช่างที่สร้างเศียรพระคือ ซาพรหม ซึ่งเชื่อกันว่ามีเทวดาลงมาช่วยในการก่อสร้าง ทำให้องค์พระมีความงดงาม กลมกลึงประดุจการหล่อเหลาด้วยมือของเทวดา


ความเชื่อและศรัทธา
มีคำ เล่าลือกันว่าทุกคืนวันพระ จะปรากฏลำแสงลอยออกจากอุโบสถในเวลาเงียบสงัด และเชื่อกันว่าใครที่ได้มากราบไหว้พระเหลาเทพนิมิตจะพบแต่ความสุขสบาย เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้บังคับบัญชา มีวาสนาสูงส่ง เป็นที่รักและเคารพนับถือแก่คนทั่วไป


7. พระศรีโพธิ์ชัย

พระ ศรีโพธิ์ชัย ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านปลาค้าว อำเภอเมืองฯ จังหวัดอำนาจเจริญ มีพุทธลักษณะแบบลาวล้านช้าง ก่ออิฐ ถือปูน ปิดทอง สูง ๑.๒o เมตร หน้าตักกว้าง ๑.๕o เมตร เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านในเขตตำบลปลาค้าว และประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญเคารพเลื่อมใสมากที่สุดองค์หนึ่ง ในจำนวนพระพุทธรูปเก่าแก่ของจังหวัดอำนาจเจริญ


ความเชื่อและศรัทธา
ชาว อำนาจเจริญเชื่อกันว่าผู้ที่ต้องการ ประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนและการงานอาชีพ จะมากราบไหว้ขอพรบอกกล่าวต่อพระศรีโพธิ์ชัย และสมความมุ่งหวังทุกราย
เดิม วัดศรีโพธิ์ชัย จะมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่หน้าประตูทางเข้า ซึ่งเป็นที่มาของการตั้งชื่อวัด แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว อุโบสถหรือวิหารที่ประดิษฐานพระศรีโพธิ์ชัย ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ลักษณะของวิหารมีระเบียงรอบและเสาค้ำเป็นซุ้มโค้งล้อมรอบทั้งสี่ด้าน มีบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านข้างอุโบสถ หลังคาเป็นเครื่องไม้เดิม สันนิษฐานว่ามุงด้วยกระเบื้องดินเผา แต่ปัจจุบัน มีสภาพชำรุดและเปลี่ยนเป็นหลังคาสังกะสีแทน ปั้นลมและเชิงชายเป็นไม้แกะสลักและลายฉลุ เหนือประตูทางเข้ามีจารึกเป็นตัวเลขไทย และตัวเลขญวนบอก พ.ศ. ๒๓๗๘ ชาวบ้านทั่วไปเรียก วิหารญวน ภายในวิหารมีโบราณวัตถุล้ำค่า เช่น พระพุทธรูปไม้ ตู้พระไตรปิฎกโฮงฮดไม้แบบโบราณ เป็นต้น


8. พระธาตุนาป่าแซง

พระ ธาตุใหญ่นาป่าแซง ตั้งอยู่ที่วัดสุทธิกาวาส ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒o โดยพระครูสุทธิพัฒนาภรณ์ ศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับพระบรมสารีริกธาตุ ๑๑๓ องค์ ได้บรรจุไว้ ๒ แห่ง คือ ที่ยอดพระธาตุแห่งหนึ่ง และกลางพระธาตุแห่งหนึ่งองค์พระธาตุนาป่าแซง มีความสูงเท่ากับพระธาตุพนมองค์เดิมทุกประการ


ความเชื่อและศรัทธา
ความ ศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุใหญ่นาป่าแซง มีความเชื่อกันว่าใครที่ได้มากราบไหว้พระธาตุนาป่าแซง เท่ากับการได้กราบไหว้บูชาพระธาตุพนม ซึ่งจะประสบความสำเร็จตามที่ขอ มีอำนาจบารมีสูงส่ง ผู้คนนับหน้าถือตา เป็นผู้นำแก่บุคคลทั่วไป


9. พระนอนวัดถ้ำแสงเพชร

ประดิษฐาน อยู่ที่วัดถ้ำแสงเพชร ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองฯ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นวัดสาขาที่ ๕ ของวัดหนองป่าพงหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินธุดงค์มายังบริเวณถ้ำแสงเพชร และใช้ถ้ำเป็นที่พำนักวิปัสสนา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ มีความเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม


ความเชื่อและศรัทธา
เชื่อ กันว่าการได้มากราบไหว้บูชาพระนอนวัด ถ้ำแสงเพชร ถือเสมือนเป็นการได้เข้าเฝ้ารับฟังปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็น ครั้งสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพาน ผู้ที่ได้มากราบไหว้บูชาจะอุดมด้วยสติปัญญา มีแต่ความสว่างไสว มีความปลอดภัย ประสบชัยชนะจากหมู่มาร ชีวิตมีแต่ความสงบสุขอย่างแท้จริง

Advertisements